William Bud Post, ki so ga mediji in prijatelji poimenovali Lucky Buddy.
Vendar se s temi tevilkami praktino nihe ne ukvarja.Rezultate preveri takoj po žrebanju na, ali na vseh prodajnih mestih.Je pa pred smrtjo menda izjavil, da je bil veliko bolj sreen, ko je bil reven, in da denar ni spremenil njega, ampak ljudi okrog njega.Izžrebane tevilke.Frekvenca, zadnji izžrebana, datum, pred toliko dnevi, pred toliko žrebanji.Euro tevilke Trenutno je najpogosteja skupna vsota tevil, e setejemo obe Euro tevilki,.Zato so na severu nanj nori vse od leta 1993.Dekadi so tevilke od 1 do 9.Richard Lustig, ki je kar sedemkrat zadel glavno nagrado in s tem ustvaril pravo svetovalno intitucijo, obstajajo tudi matematiki.Vendar pa dejanski rezultati niso zanemarljivi in presegajo nakljune vrednosti verjetnostnega rauna.
Prosimo izberite, kakno kombinacijo tevilk želite!
Grafikon stolpci kaže pogostost izžrebanih tevilk v posameznem stolpcu.
Ubeniki primer te vrste loto sreneža.»Iz moje izkunje izhaja, da je težko zaznati razlike v verjetnostih, da so izžrebane doloene tevilke, razen e gre za zelo velike odmike.Ta mesec je bil v ZDA izžreban najveji casino machine a sous gratuites sans telechargement 3d dobitek v zgodovini prirejanja iger na sreo v obliki loterijskih srek.Poleg glavnega dobitka Viking (6 1) je e sedem dobitkov: 60, 51, 50, 41, 40, 31.Vsi imajo priložnost vplaati loto listek emploi loto quebec quebec in prositi boga, naj jim izpolni željo.V grafikonu par/nepar je prikaz pogostosti izžrebanih parnih (2,4,6,8,10,12,14 itd.) oziroma neparnih (1,3,5,7,9,11,13 itd.) tevilk.Ne kadim in ne hodim po gostilnah, ampak sem raje igral loto.Najprej so me obsodili, zdaj pa naj prosim za svoj denar, ki mi ga je bog podaril.V dovolj dolgem asu bi morala vsa tevila od 1 do 39 biti enako zastopana.

Bolj kot dobitniki se medijsko v taknih primerih izpostavljajo psihologi in razni finanni svetovalci, ki imajo veliko idej, kako razpriti dobljeni kapital, kaj je primerno storiti in esar gotovo ne smete.
Vplaila sprejemamo tudi na dan žrebanja.