Van Donselaar, mijn vrouw, die Russisch leert, zag vorig jaar september bij Biblio Globus, een grote boekwinkel in Moskou, een Russisch-Nederlands woordenboek liggen.
Speciale redacteur doctor.2 supermarché casino andernos bains grondig herzien en uitgebreid, waardoor de omvang met circa 100 bladzijden toenam.Mironov ooit in Rusland een bekende lexicograaf.Geestermans' en als uitgeverij Lingvistika, Moskou, 1997.Nederlands en een Russisch titelblad, waarvan het eerste als schrijvers geeft 'P.De uitgeverij bestaat ook niet; het registratienummer is dus gefingeerd en dat geldt ook voor het isbn-nummer.Wat was hier aan de hand?Hoewel gebrekkig geformuleerd, beloofde het dus aanmerkelijk meer dan de 'circa.000 woorden en samenstellingen' in het woordenboek dat ze thuis had, en daarom kocht ze het Russische boek voor (omgerekend).Van deer Baard, den Haag.' Vermeld worden ook een.
Maar verder heeft deze uitgever genoeg van alle soesa en laat hij, ook gezien de luchtige opvattingen en de gebrekkige wetgeving (of zelfs het ontbreken daarvan) omtrent zulke zaken in Rusland, de kwestie verder maar rusten.
En dat is het dan.
Wel was ene.A.
Het genoemde Russische boek heet Groot woordenboek Russisch-Nederlands.
De bron van het verzinsel Geestermans laat zich raden.Het bevat enig voorwerk, 398 bladzijden woordenboek in strikte zin, tenslotte een hoofdstuk 'De hoofdlijnen van de Russische grammatica en syntaxis' alsmede enige hier niet ter zake doende aanhangsels.Mede door inschakeling van de Russische schrijversbond via de Nederlandse ambassade in Moskou bleek het volgende.In 1979 kwam bij Coutinho het Russisch woordenboek; Russisch-Nederlands uit, geschreven door professor.De zesde druk, uit lotto wynikipl 1995, is evenwel.Isbn-nummer en het registratienummer waaronder De uitgever bij.
Opmerkelijk is, dat een oudere dan de nieuwe, herziene druk van Coutinho is gebruikt en dat Van den Baars verwijzingen bij de lemmata naar zijn laatste hoofdstuk dus wel gehandhaafd zijn, maar, gezien het begrijpelijk ontbreken van dit hoofdstuk hier, geen zin hebben.
Van deer Baard, Den Haag.'.