De dekkingsgraad wordt vastgesteld op basis van regels, zoals die door de overheid zijn beschreven in het Nieuw Financieel Toetsingskader.
Het beste beleggingsresultaat was voor het pensioenfonds van Holland Casino, dat dit jaar is overgegaan naar algemeen pensioenfonds Stap.De absurditeit van de Nederlandse berekeningssystematiek blijkt uit dit voorbeeld: het pensioenfonds Detailhandel met 250.000 actieve deelnemers, staat al jaren boven in de lijst met de hoogste rendementen.Ondanks deze hoge gemiddelden daalde de dekkingsgraad tussen eind 2014 en 2016 toch fors van 116,2 naar 106,7.Dat levert een onbegrijpelijke tegenstelling op: pensioenfondsen die gemiddeld een uitstekend resultaat maken, maar er volgens de berekeningssystematiek van De Nederlandsche Bank toch slecht voorstaan.Daardoor dreigen bij verschillende pensioenfondsen nog steeds kortingen op de uitkeringen.
Ondanks de jubelcijfers verbeterde de dekkingsgraad van de pensioenfondsen niet of nauwelijks.
De pensioenfondsen van de Nederlandse Groothandel en Atos haalden het minste rendement: slechts 5,9.
Ze resultat super loto du 13 10 17 haalden in dat jaar een gemiddeld rendement van 10,2 op hun beleggingsportefeuille.
Grondslag van de berekening is de marktrente en die is onveranderlijk laag, mede door het geldscheppingsbeleid van de Europese Bank.
maar de dekkingsgraad steeg slecht met 0,3 procentpunt naar 95,ABP boekte een plus van 9,5, terwijl de dekkingsgraad daalde met 0,5 procentpunt naar 96,7).
Dekkingsgraad schiet te kort, de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen bedraagt op dit moment 102, terwijl dit volgens de regels van de overheid 125 zou moeten zijn.
Rendement omhoog, dekkingsgraad omlaag.In tegenstelling tot 2015 was er in 2016 geen enkel pensioenfonds met een negatief rendement.Hoewel het fonds in werkelijkheid steeds rijker wordt, zou het volgens de overheidsregels (in theorie) steeds minder in staat zijn om aan toekomstige verplichtingen te voldoen.In de afgelopen 5 jaar gemiddeld 12 (!) per jaar.Nog een voorbeeld: het pensioenfonds Zorg en Welzijn (in de wereld toptien van beste pensioenfondsen) haalde een rendement van 12!Het Holland Casino-pensioenfonds maakte een rendement van 16,3.Zondag, thema's: Blog 2016 Was een uitstekend beleggingsjaar voor de Nederlandse pensioenfondsen.Het zal iedereen duidelijk zijn dat de beleggingsresultaten van een pensioenfonds niet klakkeloos doorvertaald mogen worden naar.'My name is Ozymandias, king of kings!" - Il vous avait pris pour Buckingham!

" " A la bonne heure!
'La Rotonde' restaurant and its breathtaking panoramic view of the Bay of Saint-Brieuc is a must-do during your stay.
#2 Louer son appartement ou une chambre.