betekenis slot en sleutel tattoo

Uit: De reis door het leven, gezelschapspel (Atlas van Stolk de Poppesteen in Bergum, Friesland, waarbij vroeger kinderen werden gevonden.
Dit gaat terug op het evangelie van Johannes, waarin joden Jezus rethorisch voorhielden: 'Nog geen vijftig jaar en toch hebt gij Abraham gezien?' Hoewel de aartsvader lang daarvoor leefde, gaf deze verbazing kennelijk aanleiding tot de gedachte dat iedere vijftigjarige zich diens wijsheid eigen moet hebben gemaakt.
Dankzij acties van Dolle Mina zou de pil tien jaar later in het ziekenfonds belanden, waarmee kinderen krijgen voor iedereen een bewuste keuze werd.
Voordat vaders hun kinderen gingen zoenen, verstrekten zij hun de vaderlijke zegen middels een handoplegging. .In sommige delen van Nederland bleef een dergelijke zoete inval tot in de 20ste eeuw gangbaar.Een handige variant daarvan was het geboortekaartje, dat louter de blije boodschap bevatte.In de jaren dertig van de vorige eeuw is deze nieuwigheid schoorvoetend begonnen, al moest zij in katholieke ziekenhuizen tot in de jaren vijftig worden bevochten.Lelijke aanblikken, ongewenste aanrakingen, gedachteloos krabben, over een kuil stappen en gerechten als kippenlever en kreeft laten allemaal sporen na op de boreling.Daar ook worden dan voor een jongetje twee dieren geslacht, en voor een meisje èn. .Direct als het zwangerschapsverlof ingaat, in Nederland een recht sinds 1966, organiseren vriendinnen van de zwangere vrouw een verrassingspartijtje voor haar, met kleine geschenken en een hoop lol.M De film Le cheval d'orgeuil (1980) van Claude Chabrol leert hoe dit ritueel in zijn werk ging in een boerengemeenschap in Bretagne aan het begin van de twintigste eeuw.Van oudsher hoorde Nederland echter bij een gebied waarin kinderen wisseltanden over hun hoofd weggooiden om ze zogenaamd aan de muizen te voeren Muis, muis, geeft me een tand, die er nooit meer uit kan.
Vroed betekende weliswaar wijs, maar die wijsheid werd niet door iedereen hoog aangeslagen; soms werd een vroedvrouw zelfs 'kwaadwijf' genoemd.
Dolfijnen, dolfijnen tattoos zijn zeer populair bij vrouwen.
Makkelijk was dit in elk geval, want tot aan de invoering van de Burgerlijke Stand kenden de meeste mensen hun geboortedatum niet eens. .
Vuur Vuur verbrandt alles en betekent zuivering en vernieuwing.
Antillianen begroeven de navelstreng juist onder de voordeurdrempel, opdat het kind zijn geboortehuis nimmer zou vergeten.
Zwaluw De zwaluwen is een favoriet tattoo onder zeilers vanwege hun associatie met goede geluk en thuiskomst.Vanaf 1865 werd hun beroep zelfs wettelijk beschermd: alleen zij die een Kweekschool voor Vroedvrouwen met succes hadden gevolgd, mochten zich vroedvrouw noemen.In de aangedikte praktijk die hier te lande geldt proeft men de overcompensatie die nodig was om iedereen tot een nieuwe traditie te verleiden.Kinderen werden getrakteerd op suikerbollen of gesuikerde boterhammen ( kindermanstik ).Oude markering van een kraamhuis: een kanten kraamkloppertje op de voordeur.In de jaren zestig van de vorige eeuw is daarvoor als nieuw volksgebruik de uitgehangen schooltas opgekomen.Intussen konden de wikkels dermate strak zitten dat volgens Geert Mak (in De levens van Jan Six ) menig kind in feite werd 'doodverzorgd'.Hindoes in Nederland zijn er in twee soorten: aanhangers van de orthodoxe re del poker 'Sanatan Dharm' en aanhangers van de hervormingsgezinde Arya Samaj-beweging uit 1875, die als eerste het kastenstelsel verwierp dat inmiddels bij zeer veel Hindoes ter discussie staat.Alleen in de term verloskunde klinkt nog door dat een vrouw inderdaad van iets verlost moet worden, doch hulp is nabij.De term 'schenken' alleen al, die ook in Nederland nog wel wordt gebezigd, herinnert aan deze achterhaalde opvatting.Yin-Yang Yin-Yang symboliseert de tegenstelling die in alles zit, zoals man vrouw, licht donker en goed kwaad, maar de én kan niet zonder de ander.Tot in de negentiende eeuw haalde slechts de helft van de kinderen het vijfde levensjaar haalde, een abstract cijfer dat de tragiek van de kraamkamer onvoldoende weergeeft. .Van de bijna 200.000 kinderen die jaarlijks geboren worden is dus de helft buitenechtelijk.De Vries in Nederland rond 1900 al definitief verdwenen ten gunste van een glazen pipet.
Baby's werden niet meer in een gevoileerde kinderwagen vervoerd maar in open buggy's, of in een hangzak op rug of borst.